Statut festivalu

Záměrem festivalu je každoročně představit to nejlepší z české a slovenské filmové tvorby. Filmový festival Třeboň se uskuteční 18.5.-25.5.2024. Do soutěže mohou být přihlášena díla s premiérou v období 1.1.2023 až 31.12.2023. Díla posuzuje výběrová komise, která je poradním orgánem programové rady festivalu. O výsledku je každý přihlašovatel vyrozuměn. Na festival je možné přihlásit pouze české a slovenské filmy. Za výlohy spojené s dopravou nosiče s kopií filmu a za pojištění od převzetí festivalem odpovídá přihlašovatel, pokud není dohodnuto jinak. Za výlohy spojené s pojištěním nosiče proti ztrátě či proti ztrátě či celkovému nebo částečnému zničení po dobu od převzetí festivalem do jeho opětovného předání dopravci odpovídá festival. V případě ztráty či zničení nosiče během festivalu odpovídá festival pouze za náklady spojené s náhradou nosiče. Stížnosti týkající se technického stavu vrácené kopie musí být sděleny festivalu nejpozději 30dní po obdržení kopie. Přihlašovatel je povinen o výběru díla uvědomit držitele práv. V případě, že se dílo nemůže soutěže účastnit, musí přihlašovatel festival o této skutečnosti informovat do týdne od obdržení oznámení o výběru. Pokud festival neobdrží nesouhlasné stanovisko během této doby, považuje účast filmu v soutěži za potvrzenou. Odborná porota je složena z významných filmových tvůrců. Každý z členů poroty vybere v dané kategorii dva filmy, které jsou dle jeho mínění za jeho profesi nejlepší. Ostatní členové poroty následně z těchto filmů hlasováním vyberou jeden, který bude oceněn. Porotce má právo nominovat maximálně jeden film, na kterém sám spolupracoval. Všichni členové poroty jsou zavázáni k mlčenlivosti. Ředitel festivalu nebo členové programové rady festivalu se mohou účastnit

zasedání poroty, ale nepodílí se na hlasování. Každý z přihlášených filmů musí vyslat zástupce na slavností předávání cen, které se uskuteční 25.5.2024 v Divadle J. K. Tyla v Třeboni. Jméno zástupce/zástupců účastnících se závěrečného ceremoniálu sdělí přihlašovatel filmu produkci festivalu nejdéle do 30.4.2024. Porota uděluje ceny za zvuk, střih, kameru, režii, nejlepší herečku ve vedlejší a hlavní roli a za nejlepšího herce ve vedlejší a hlavní roli. Filmy hodnotí sami diváci vždy po skončení projekce formou hlasování. Budou-li mít filmy hodnocení stejné, o výsledku rozhoduje odborná porota a ředitel festivalu. Po projekci soutěžních snímků může následovat krátká debata o filmu tvůrců s diváky, případně autogramiáda. Prosíme tedy, aby jste spolu s filmem vyslali na festival delegaci tvůrců (režisér a herci). Jména delegátů uveďte v přihlášce do poznámky, nebo uveďte dodatečně po oznámení přijetí filmu na festival. Delegace tvůrců a herců soutěžních filmů promítaných ve večerních (19:30 / 20:00) hodinách budou mít k dispozici ubytování hrazené produkcí festivalu (dva 2lůžkové pokoje na jeden film). V nejasných situacích nebo statutem nepředvídaných případech rozhoduje ředitel Filmového festivalu Třeboň. V závažných případech si pořadatel vyhrazuje právo na změny. Přihlášením díla přihlašovatel potvrzuje, že veškerá autorská práva k dílu vč. použité hudby jsou ošetřena, že má oprávnění tímto dílem disponovat a festivalu jej poskytnout pro veřejné projekce v daném ročníku. Účast díla v soutěži festivalu předpokládá souhlas s tímto statutem.