Pravidla festivalu

Soutěž je vyhlášena k 1.6.2023, uzávěrka přihlášek filmů do soutěže je 31.12.2023, a řídí se statutem festivalu a soutěžními pravidly.

Dílo může být přijato do soutěže, pokud splňuje následující podmínky:

  • Bylo uvedeno v premiéře v období 1.1.2023 - 31.12.2023. Výjimku tvoří filmy, které budou v

premiéře nebo předpremiéře uváděny přímo na Filmovém festivalu Třeboň 2024.

  • Do soutěže vybírá filmy programová komise Filmového festivalu Třeboň.
  • Dodání náhledového videa na poštovní adresu pořadatele festivalu na nosiči (USB, HDD), nebo

prostřednictvím Úschovna.cz. Zároveň přihlašovatel zašle odkaz na trailler v kvalitě HD nebo 4K k přihlašovanému filmu na YouTube.

  • Specifikace náhledového videa filmu pro výběrovou komisi: HD video file (nebo příbuzné rozlišení) ve

formátu AVI nebo MKW maximální datový tok 6000 kB/s * zvuk stereo nebo 5.1

  • Rozhodnutí výběrové komise o dílech vybraných do soutěže se přihlašovatelé dozvědí do konce ledna.

2024 Zároveň budou vyzváni k případnému doplnění materiálů a zaslání filmové kopie. Do konce března 2023 pak bude seznam vybraných děl uveřejněn na stránkách festivalu www.filmfesttrebon.cz.

  • Pro promítání vybraných filmů na festivalu jsou akceptovány následující formáty DCP / minimální

datový tok 6000 kB/s, zvuk stereo nebo 5.1 FULL HD video soubor (či příbuzné rozlišení) / minimální datový tok 6000 kB/s, zvuk stereo nebo 5.1 * A k tomu současně požadujeme záložní FULL HD video soubor / minimální datový tok 6000 kB/s, zvuk stereo.

  • Dodání filmové kopie a záložního video souboru pro projekce na festivalu jsou možné doručením na

nosiči (USB, HDD) na poštovní adresu pořadatele, nebo prostřednictvím webu www.uschovna.cz.

  • Projekční kopie vybraných filmů musí být festivalu zaslány nejpozději do 30.4.2024. Tento termín

nesmí být překročen. Pro účastníka je závazné řídit se pokyny týkajících se dodání kopií.